Privacyverklaring

Healint, de makers van Migraine Buddy willen graag dat u weet hoe wij informatie en gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Deze Privacyverklaring verklaart onze werkwijzen in verband met informatie die we verzamelen via Migraine Buddy (“App”), onze websites , (www.Healint.comapp.migrainebuddy.com en www.migrainebuddy.com, “Websites”) en alle services die we u via de App of via onze klantenservice aanbieden

(“Services”).M.b.t. de gegevens die via de app worden verzameld, is Healint de gegevensbeheerder. In het geval van vragen over privacy of in het geval van gewenste acties die relevant zijn voor uw privacyrechten, kunt u contact opnemen met Nicolas Paris op +65 8657 9176. Doorhet downloaden, openen of gebruiken van de App ofhet verstrekken van informatie aan ons in verband met de App, gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Wijzigingen aan de Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of aan te passen. Deze privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 11 januari 2020. Als u de Services blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze Privacyverklaring, geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden van een dergelijke herziene Privacyverklaring.

Wat soort informatie we verzamelen

 • Wanneer u een Migraine Buddy Account creëert

Als u toegang wilt krijgen tot gegevens die door uw toestel zijn verzameld, moet u een Migraine Buddy Account creëren. Wanneer u een Migraine Buddy Account creëert, vragen we naar bepaalde persoonlijke informatie, inclusief uw e-mailadres en een wachtwoord. Uw e-mailadres zal gebruikt worden om u bij uw account aan te melden.

U kunt ook uw Migraine Buddy-account maken met gebruik van andere toegangsgegevens, zoals een Facebook- of Google-account. We vragen toestemming om toegang te krijgen tot de basisinformatie van die account, zoals uw naam. U kunt op elk moment stoppen met het delen van die informatie met ons door de toegang van Migraine Buddy tot die account te verwijderen.

 • Wanneer u informatie aan uw profiel toevoegt

U kunt uw Migraine Buddy-ervaring aanpassen door andere soorten informatie aan uw account toe te voegen, zoals: Naam, geslacht, geboortedatum.

 • Wanneer u gegevens registreert

Een volledig gebruik van Migraine Buddy vereist dat u informatie registreert met betrekking tot uw migraine, zoals uw pijnintensiteit, uw pijnlocatie, uw symptomen, uw triggers, uw medicatie, uw ontlastingen, uw menstruatie, enz.

 • Wanneer u uw toestel synchroniseert

Wanneer u uw toestel synchroniseert via Migraine Buddy, worden de gegevens die over uw activiteit op uw toestel zijn geregistreerd van uw toestel naar onze servers overgebracht. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt om Services te leveren en zijn gekoppeld aan uw account. Elke keer dat een synchronisatie plaatsvindt, loggen we gegevens over de verzending. Enkele voorbeelden van de loggegevens zijn de synchronisatietijd en datum, het batterijniveau van het toestel en het IP-adres dat wordt gebruikt bij het synchroniseren.

 • Wanneer u ons voor hulp contacteert

Wanneer u contact opneemt met Migraine Buddy voor hulp, verzamelen we uw e-mailadres samen met de aanvullende informatie die u verstrekt in uw verzoek, zodat we u kunnen helpen en de Services kunnen verbeteren. Als u contact met ons opneemt wanneer u al bent aangemeld bij uw account, vult het webformulier deze informatie automatisch vooraf in, zodat u het niet handmatig hoeft te typen. U kunt ook contact opnemen met Migraine Buddy op openbare forums zoals Twitter of Facebook. We kunnen de privacy van uw communicatie echter niet garanderen als u via deze kanalen contact met ons opneemt.

 • Wanneer u vrienden uitnodigt

Je kunt je vrienden uitnodigen die reeds gebruikers van Migraine Buddy zijn of vrienden uitnodigen die zich nog niet hebben aangemeld. U kunt vrienden op verschillende manieren uitnodigen, bijvoorbeeld door hun e-mailadressen op te geven, naar sociale netwerkaccounts te gaan of vanuit de contactenlijst op uw telefoon. Wanneer u de contactinformatie van uw vrienden met ons deelt om ze als vriend toe te voegen, zullen we deze alleen voor dit doel gebruiken. We slaan de lijst met contacten van uw telefoon niet op en ze wordt onmiddellijk verwijderd nadat ze voor dit doel is gebruikt.

 • Wanneer u locatiefuncties activeert

De Services bevatten functies die het verzamelen van specifieke locatiegegevens vereisen, inclusief GPS-signalen, om weerparameters (vochtigheid, druk, temperatuur) te detecteren die uw migraine kunnen activeren. We verzamelen dit type gegevens alleen wanneer u een locatiefunctie activeert. We stoppen met het verzamelen van dit type gegevens wanneer u de functie deactiveert. We slaan deze informatie in uw Migraine Buddy Account op.

Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken

Persoonlijke informatie kan het mailadres en -wachtwoord bevatten, dat is verstrekt bij het aanmelden, evenals geslacht en geografische locatie, voornaam, achternaam, telefoonnummer en geboortedatum van een persoon die de Services heeft gedownload, geopend en gebruikt in verbinding met de App (“Gebruiker“).

We kunnen uw Persoonlijke informatie gebruiken:

 • Om te reageren op uw vragen, opmerkingen en berichten op verschillende platforms zoals sociale media of om nieuwsbrieven naar u te verzenden om u te informeren over onze huidige en toekomstige services.
 • Om u nieuws en op onderzoek gebaseerde migrainegegevens te sturen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.
 • Om u toe te laten om via de app berichten of uitnodigingen naar een vriend te sturen
 • Om uw ervaring op de app te personaliseren
 • Indien wij van mening zijn dat het gepast is: (a) onder toepasselijk recht, waaronder wetten buiten het land waar u woont; (b) om te voldoen aan juridische procedures;

(c) om te reageren op verzoeken van openbare of overheidsinstanties,

inclusief openbare of overheidsinstanties buiten het land waar u woont.

Hoe we uw gegevens gebruiken

Door gebruik te maken van, toegang te krijgen tot en informatie in te voeren in de App, stemt u ermee in dat alle migrainegegevens (met uitzondering van persoonlijke informatie) die u op een later tijdstip in de App hebt ingevoerd of kunt invoeren, evenals alle gegevens waartoe u toegang heeft gerelateerd zijn aan functies of Services van de App (die momenteel niet aanwezig zijn in de App, maar die op enig moment in de toekomst kunnen worden geïntroduceerd), stemt u in met de verzameling, verwerking, analyse en anonieme openbaarmaking van de resulterende statistieken aan een derde partij.

(i) Waar slaan we uw gegevens op?

We slaan uw gegevens (zelf opgenomen gegevens, gegevens van telefoonsensoren en analytische gegevens) op in gecontroleerde cloudservers, en op sommige servers van derden die gebruikt worden als Healint’s Data Processors, zoals AWS. PII-gegevens worden opgeslagen in een fysiek gescheiden database van de rest van de gegevens (zelf-gerapporteerde episodegegevens, slaap, enz.).

(ii) Hoe is uw data gecodeerd

Wij versleutelen alle communicatie met SSL. Het zorgt ervoor dat niemand kan kijken naar de gegevens die worden uitgewisseld tussen de servers van Healint en de Migraine Buddy-applicatie. Alle gegevens worden gescheiden in silo’s in verschillende microdiensten die logische blokken vormen voor het platform (bijv. 1 voor de migraine, 1 voor de slaap, 1 voor de medicatie…).

(iii) Naleving van de GDPR Ons platform is volledig GDPR-conform.

We slaan patiëntgegevens op in verschillende geografische gebieden (EU, VS, Singapore/Rest of the World).

Door geanonimiseerde gebruikersstatistieken samen te voegen, kunnen we onze services verbeteren door inzichten te bieden die niet alleen gebruikers en behandelende artsen kunnen helpen de oorzaken van migraine te begrijpen, maar die ook laten zien hoe een populatie reageert op behandelingsmethoden en medicijnen. Het belangrijkste doel van het verzamelen van gegevens is om migraine-onderzoek te ondersteunen en verder te ontwikkelen en om onze diensten te verbeteren en te kwantificeren. In plaats van deze doelstellingen kan de bovengenoemde verzameling, verwerking, analyse en anonieme openbaarmaking van statistische informatie ook worden uitgevoerd met als doel:

 1. Het ontwikkelen van anonieme geaggregeerde rapporten, analyses, grafieken, tabellen, infografieken om:
 • De crowdsourced-zoekmachines ontwikkelen en verbeteren (hoeveel gebruikers een specifiek woord opnemen)
 • Samen te werken met externe onderzoekers om algoritmen te verbeteren en nieuwe geïndividualiseerde algoritmen te ontwikkelen die bedoeld zijn om uw ervaring te verbeteren, waaronder ”migraine-voorspelling”, ”activiteitendetectie” en ”trigger-leren”, zonder hiertoe beperkt te zijn.
 • Verschillende migraine bevolkingsgroepen voor ons begrip te vergelijken, evenals voor de communicatie en het bewustzijn van migraine.
 • Deel te nemen aan academisch onderzoek met als resultaat een publicatie die door Healint of een derde partij (cf, Bekendmaken van statistieken aan een derde partij) wordt gesponsord.

U kunt op elk moment nog steeds afmelden door naar ”Mijn profiel” te gaan en de knop ”Aanmelden voor onderzoek” aan te passen.

2. De algoritmen van Healint te verbeteren om:

 • Machine-leren en aanverwante diensten te verbetere
 • Groepen of patronen op maat te creëren

U kunt op elk moment nog steeds afmelden door naar ”Mijn profiel” te gaan en de knop ”Aanmelden voor onderzoek” aan te passen.

3. Te kwantificeren hoe de services van Healint worden gebruikt

4. Consequent gerelateerde nieuwe producten, diensten en functies te ontwikkelen, die kunnen worden gebruikt om de App te verbeteren of die aan u of een derde partij kunnen worden verkocht.

Bekendmaking van statistieken en gegevens aan derden

Uw statistieken en/of gegevens kunnen in de volgende gevallen aan een derde partij worden bekendgemaakt:

1. Bij de ontwikkeling van ons bedrijf kunnen we bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis met betrekking tot het geheel of een gedeelte van onze bedrijfsactiviteiten of activa, kunnen uw persoonlijke informatie en gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

2. We kunnen uw gegevens ook openbaar maken als dit wettelijk verplicht is of in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting, (ii) onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen, (iii) te handelen in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Services of het publiek te beschermen.

3. Volledig geanonimiseerde statistieken die zijn afgeleid van gegevensverzameling kunnen worden opgenomen

in anonieme & geaggregeerde rapporten, analyses, grafieken, tabellen, infografieken om onderzoek en bewustwording van migraine te ondersteunen, meer in Hoe wij uw gegevens gebruiken, 1).

We slaan uw Persoonlijk identificeerbare informatie op zolang u over een Migraine Buddy-account beschikt. Nadat het account is verwijderd, worden uw Persoonlijk identificeerbare informatie binnen 30 kalenderdagen verwijderd.

Hoe gegevens wijzigen of bewerken

Persoonlijke informatie en gegevens die u aan Migraine Buddy verstrekt, kunnen worden aangepast vanuit uw Migraine Buddy-account (bijv. het e-mailadres van uw gebruiker vanuit uw Migraine Buddy-profiel wijzigen). Als u migraine- en slaapgegevens uit uw account verwijdert, verschijnen deze niet langer voor u. Back-ups van die gegevens blijven gekoppeld aan uw Migraine Buddy-account en in onze archiefservers. Het is belangrijk op te merken dat de gegevens op de bovengenoemde back-ups pas worden verwijderd nadat de account is gedeactiveerd en dit gebeurt binnen 30 dagen na deactivering.

Hoe uw Migraine Buddy Account te deactiveren

U kunt uw Migraine Buddy-account deactiveren door contact op te nemen met support@healint.com (opent in een nieuw tabblad) vanaf het e-mailadres van uw gebruiker of door het direct inApp (Mijn profiel > Verwijderen) te verwijderen. Wanneer u dat doet, zullen gegevens die u kunnen identificeren worden verwijderd van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw e-mail, naam, Buddies lijst en links naar sites zoals Facebook. Back-up kopieën van deze gegevens zullen worden verwijderd van onze server op basis van een geautomatiseerd schema, wat betekent dat het kan blijven bestaan in ons archief voor een korte periode, en tot een maximum van 30 dagen. Healint kan uw gedeïdentificeerde informatie blijven gebruiken nadat u uw account heeft gedeactiveerd. De-identified information is volledig geanonimiseerd en er zal absoluut geen enkele manier zijn om deze informatie te herleiden tot uw persoonlijke identificeerbare informatie. Het is belangrijk om op te merken dat de identificeerbare gegevens op de bovengenoemde back-ups pas worden verwijderd nadat de account is gedeactiveerd.

Privacyverklaringsuitsluitingen

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die u ons ongevraagd heeft verstrekt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie gepost op openbare en sociale mediaforums, zoals het Migraine Buddy-forum, Migraine Buddy’s UserVoice-pagina, Migraine Buddy’s sociale-mediapagina’s en websites (gezamenlijk ”Publieke platformen”), inclusief eventuele ideeën voor nieuwe producten of aanpassingen aan bestaande services en andere ongevraagde inzendingen (gezamenlijk ”Ongevraagde informatie”). Alle dergelijke Ongevraagde informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd en we zijn vrij om dergelijke ongevraagde informatie zonder beperking of toeschrijving aan anderen te reproduceren, te gebruiken, bekend te maken en te verspreiden.

Houd er ook rekening mee dat alle persoonlijke informatie die u verstrekt om te worden weergegeven in openbaar beschikbare delen van Migraine Buddy, inclusief het tabblad Buddy, zichtbaar is voor degenen die u hebt toegevoegd of als Buddy’s wilt toevoegen en dus niet onder de voorwaarden vallen van deze Privacyverklaring. Wij kunnen en zullen niet verantwoordelijk zijn voor i) wie u toevoegt als Buddy binnen de App en ii) wat die Buddies doen met persoonlijke informatie of andere vormen van informatie, zoals maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens die u kiest om openbaar beschikbaar te maken.

Deze Privacyverklaring is ook niet van toepassing op alle informatie die u deelt op Buddies-tab in de App. Daarom adviseren wij dat u grote voorzichtigheid aan de dag legt wanneer u een Buddy toevoegt binnen de app en welke informatie u kiest om openbaar te maken via onze Services.

Kinderen

Als u jonger bent dan zestien, mag u geen Persoonlijke gegevens en informatie indienen via de App of onze website zonder toestemming van een ouder of voogd. Ouders die de App en onze website gebruiken voor hun kinderen die jonger dan 16 jaar zijn, zijn verantwoordelijk voor alle gegevens en Persoonlijke informatie die ze in de App invoeren

OPGEPAST:

Migraine Buddy is in geen geval bedoeld om een diagnose te stellen of behandeling voor te stellen voor migraine of enige andere gerelateerde gezondheidstoestand. Voor een correcte diagnose van uw medische toestand en de behandeling die kan voortvloeien uit een dergelijke diagnose, raden wij u aan een arts of aanverwante gezondheidszorgprofessional te raadplegen

Vragen over de Privacyverklaring

Als u vragen of opmerkingen hebt over onze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via jenny@healint.com.

Melding van een inbreuk op de privacy van gegevens

Als u van mening bent dat uw gegevens onbeschermd zijn of in strijd zijn met de GDPR-regelgeving, neem dan contact op met jenny@healint.com (opent in een nieuw tabblad) of met uw geaggregeerde lokale autoriteiten.

Leave your mobile to get a link to download the app