Polityka Prywatności

Healint, twórca Migraine Buddy, chce abyś wiedział, jak zbiera, używa i ujawnia informacje i dane. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia nasze praktyki w związku z informacjami, które zbieramy za pośrednictwem Migraine Buddy (“Aplikacja”), naszych stron internetowych (app.migrainebuddy.com i www.migrainebuddy.com, “Strony internetowe”) oraz wszelkich usług, które świadczymy przez Aplikację lub poprzez nasze praktyki obsługi klienta (“Usługi”).W odniesieniu do danych zebranych za pośrednictwem aplikacji, Healint jest administratorem tych danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności lub w przypadku pożądanych działań związanych z ochroną prywatności, prosimy o kontakt z Nicolas Paris pod numerem +65 8657 9176. Pobierając, uzyskując dostęp lub korzystając z Aplikacjij albo przekazując nam informacje w związku z Aplikacją, akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatności.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 11 styczeń 2020 roku. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian lub poprawek do niniejszej Polityki prywatności będzie oznaczało zgodę Użytkownika na warunki tak zmienionej Polityki prywatności.

Jakie informacje gromadzimy

● Po utworzeniu konta Migraine Buddy

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do danych zebranych przez twoje Urządzenie, musisz utworzyć konto Migraine Buddy. Podczas tworzenia konta Migraine Buddy prosimy o podanie niektórych danych osobowych, w tym adresu email i hasła. Twój adres email zostanie wykorzystany do zalogowania się na twoje konto. Możesz również utworzyć konto Migraine Buddy, używając innych danych uwierzytelniających, takich jak konto Facebook lub Google. Poprosimy o wyrażenie zgody na dostęp do podstawowych informacji z tego konta, takich jak twoje imię i nazwisko. Możesz przestać udostępniać nam te informacje w dowolnej chwili, usuwając dostęp Migraine Buddy do tego konta.

● Gdy dodajesz informacje do swojego profilu

Możesz dostosować doświadczenia związane z Migraine Buddy, dodając do konta inne informacje, takie jak: imię, płeć, data urodzenia.

● Gdy nagrywasz dane

Pełne korzystanie z Migraine Buddy wymaga zapisywania informacji związanych z migrenami, takich jak intensywność bólu, lokalizacja bólu, objawy, wyzwalacze, leki, ulgi, miesiączka, itp.

● Gdy synchronizujesz swoje urządzenie

Po zsynchronizowaniu Urządzenia przez Migraine Buddy dane zapisane w urządzeniu na temat jego aktywności są przesyłane z urządzenia na nasze serwery. Dane te są przechowywane i wykorzystywane do świadczenia Usług i są one powiązane z twoim kontem. Za każdym razem, gdy ma miejsce synchronizacja, rejestrujemy dane dotyczące transmisji. Niektóre przykłady danych dziennika to czas i data synchronizacji, poziom baterii urządzenia i adres IP wykorzystywany podczas synchronizacji.

 ● Gdy kontaktujesz się z nami, aby uzyskać pomoc

Za każdym razem, gdy kontaktujesz się z Migraine Buddy w celu uzyskania pomocy, zbieramy twój adres email wraz z dodatkowymi informacjami, które podasz w swoim wniosku. Robimy to, abyśmy mogli udzielić ci pomocy i ulepszyć Usługi. Jeśli skontaktujesz się z nami będąc już zalogowanym na swoje konto, formularz internetowy automatycznie wypełnia te informacje, nie musisz wpisywać ich ręcznie. Możesz również skontaktować się z Migraine Buddy na forach publicznych, takich jak Twitter lub Facebook. Nie będziemy mogli jednak zachować poufności twojej korespondencji, jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem tych kanałów.

● Gdy zapraszasz znajomych

Możesz zaprosić swoich znajomych, którzy już są użytkownikami Migraine Buddy lub zaprosić znajomych, którzy jeszcze do nas nie dołączyli. Możesz zaprosić znajomych na kilka sposobów, podając ich adresy email, dostęp do kont sieci społecznościowych lub korzystając z listy kontaktów w telefonie. Gdy udostępnisz nam informacje kontaktowe swoich znajomych w celu dodania ich jako znajomych, użyjemy ich danych tylko w tym celu. Nie przechowujemy twojej listy kontaktów z telefonu, jest ona usuwana natychmiast po użyciu dla tego celu.

● Po aktywowaniu funkcji lokalizacji

Usługi obejmują funkcje, które wymagają gromadzenia określonych danych o lokalizacji, w tym sygnałów GPS, w celu wykrycia parametrów pogodowych (wilgotności, ciśnienia, temperatury) mogących wyzwalać migrenę. Gromdzimy tego rodzaju dane tylko po aktywowaniu funkcji lokalizacji. Przestajemy je gromadzić po dezaktywacji funkcji. Przechowujemy te informacje na twoim koncie Migraine Buddy.

Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe

Dane osobowe mogą zawierać adres email i hasło podane podczas rejestracji, a także płeć i lokalizację geograficzną, imię, nazwisko, numer telefonu i datę urodzenia osoby, która pobrała, uzyskała dostęp i korzystała z Usług powiązanych z Aplikacją (“Użytkownik”)

Możemy wykorzystywać twoje dane osobowe:

● Aby odpowiadać na twoje zapytania, komentarze i posty na różnych platformach, takich jak media społecznościowe lub do wysyłania newsletterów w celu informowania o naszych obecnych i zbliżających się usługach.

● Aby przekazywać ci wiadomości i informacje o migrenie oparte na badaniach, które naszym zdaniem mogą cię zainteresować.

● Aby umożliwić wysyłanie wiadomości lub zaproszeń do znajomego za pośrednictwem Aplikacji

● Aby spersonalizować korzystanie z Aplikacji

● W następujących okolicznościach: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, (b) w celu dostosowania się do procesu prawnego, (c) w odpowiedzi na prośby władz publicznych lub rządowych, w tym władz publicznych lub rządowych poza krajem zamieszkania.

Jak wykorzystujemy twoje dane

Korzystając, uzyskując dostęp i wprowadzając informacje do Aplikacji, zgadzasz się, że wszystkie dane dotyczące migreny (z wyjątkiem danych osobowych), które wprowadziłeś lub które możesz wprowadzić w przyszłości do Aplikacji, jak również wszelkie dane, które możesz wprowadzić w pokrewne funkcje lub Usługi Aplikacji (które nie są obecnie dostępne w Aplikacji, ale które mogą zostać wprowadzone w dowolnej chwili w przyszłości), wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie oraz anonimowe ujawnianie wynikowych statystyk stronom trzecim.

Zbieranie zanonimizowanych statystyk użytkowników pozwala nam na ulepszanie naszych usług poprzez dostarczanie wglądów, które mogą nie tylko pomóc użytkownikom i lekarzom zrozumieć przyczyny migreny, ale także wskazać, jak dana populacja reaguje na metody leczenia i leki. Głównym celem gromadzenia danych jest pomoc i dalsze badania nad migreną, a także poprawa i określenie ilościowe naszych usług. Wyżej wymienione zestawienie, przetwarzanie, analizy i anonimowe ujawnianie informacji statystycznych może być przeprowadzane w celu:

1) Opracowywania anonimowych zbiorczych raportów, analiz, wykresów, tabel, infografik w celu:

● Rozwijania i ulepszania wyszukiwarekcrowdsourcingu (ilu użytkowników rejestruje określone słowo)

● Współpracy z zewnętrznymi centrami badaczami w celu ulepszenia algorytmów i opracowania nowych zindywidualizowanych algorytmów mających na celu poprawę twoich doświadczeń, w tym “przewidywania migreny”, “wykrywanie aktywności” i “wyzwalacza uczenia się”, ale nie ograniczając się do nich.

● Porównania różnych migrenowych grup populacji dla naszego zrozumienia, jak również dla komunikacji i świadomości migreny.

● Uczestniczenia w badaniach akademickich z publikacją wynikową, sponsorowaną przez Healint lub stronę trzecią (por. ujawnianie statystyk stronie trzeciej).

W każdej chwili możesz zrezygnować, wchodząc w “Mój profil” i dostosowując przycisk wyszukiwanie usługi “opt-in”.

2) Udoskonalenia algorytmów Healint w celu:

● Ulepszenia automatycznego zapamiętywania i powiązanych usług

● Tworzenia grup lub spersonalizowanych wzorów

W każdej chwili możesz zrezygnować, wchodząc w “Mój profil” i dostosowując przycisk wyszukiwania usługi “opt-in”.

3) Określenie ilościowe, w jaki sposób usługi Healint są wykorzystywane

4) Opracowywanie konsekwentnie powiązywanych nowych produktów, usług i funkcji, które mogą być wykorzystane do ulepszania Aplikacji lub mogą być sprzedawane tobie lub Stronie trzeciej.

Ujawnianie statystyk i danych Stronie trzeciej

Twoje statystyki i/lub dane mogą zostać ujawnione stronom trzecim w następujących przypadkach:

1) W miarę rozwoju naszej działalności być może będziemy sprzedawać lub kupować firmy lub aktywa. W przypadku sprzedaży, fuzji, reorganizacji, rozwiązania lub podobnych zdarzeń związanych ze wszystkimi lub częścią naszej działalności lub aktywów, twoje dane osobowe i dane mogą być częścią przekazanych aktywów.

2) Możemy również ujawnić twoje dane, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby (i) wykonać zobowiązania prawne, (ii) chronić nasze prawa lub własność, (iii) działać w nagłych okolicznościach w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Usług lub społeczeństwa.

3) W pełni zanonimizowane statystyki pochodzące z gromadzenia danych mogą być zawarte w anonimowych i zbiorczych raportach, analizach, wykresach, tabelach, infografikach wspomagających badania i świadomość migreny, więcej w rozdziale Jak wykorzystujemy twoje dane, 1).

Przechowujemy twoje dane osobowe umożliwiające identyfikację tak długo, jak prowadzisz konto Migraine Buddy. Po usunięciu konta twoje dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 30 dni kalendarzowych.

Jak edytować lub modyfikować dane

Dane osobowe i dane, które dostarczasz Migraine Buddy możesz modyfikować z konta Migraine Buddy (np. zmieniać adres email użytkownika z profilu Migraine Buddy). Jeśli usuniesz migrenę i dane dotyczące spania ze swojego konta, nie będą one dłużej wyświetlane. Kopie zapasowe tych danych pozostaną powiązane z kontem Migraine Buddy i naszymi zarchiwizowanymi serwerami. Ważne jest, aby pamiętać, że dane dotyczące wyżej wymienionych kopii zapasowych są usuwane tylko po dezaktywacji konta, co następuje w ciągu 30 dni od dezaktywacji.

Jak zdezaktywować swoje konto Migraine Buddy

Możesz dezaktywować swoje konto Migraine Buddy kontaktując się z jenny@healint.com z adresu email użytkownika. Gdy to zrobisz, dane mogące cię zidentyfikować, zostaną usunięte z Usług, w tym między innymi twój adres email, imię i nazwisko, lista znajomych i linki do stron trzecich, takich jak Facebook, Google, Braze, Amazon i Apple. Kopie zapasowe danych tych zostaną usunięte z naszego serwera w oparciu o zautomatyzowany harmonogram, co oznacza, że mogą one znajdować się w naszym archiwum przez krótki czas. Migraine Buddy może nadal używać statystyk wynikających z zebranych wpisów danych w nieskończoność po dezaktywacji konta.

Wyłączenia w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania i nie powinna mieć zastosowania do dobrowolnych informacji, które nam przekazujesz. Obejmuje to między innymi informacje publikowane na forach publicznych i portalach społecznościowych, takich jak forum Migraine Buddy, strona UserVoice Migraine Buddy, strony mediów społecznościowych i strony internetowe Migraine Buddy (zbiorczo “Platformy publiczne”), w tym wszelkie pomysły w przypadku nowych produktów lub modyfikacje istniejących usług i innych niezamówionych zgłoszeń (łącznie “Niepożądane informacje”). Wszelkie takie Dobrowolne informacje będą uważane za jawne, a my będziemy mieli prawo do powielania, wykorzystywania, ujawniania i rozpowszechniania takich Dobrowolnych Informacji innym osobom bez ograniczeń i informowania o tym.

Należy również pamiętać, że wszelkie dane osobowe podane do wyświetlania w publicznie dostępnych częściach Migraine Buddy, w tym w zakładce Buddy, będą wyświetlane dla tych, których dodałeś lub dodasz jako Znajomych, a zatem nie będą podlegać warunkom niniejszej Polityki prywatności. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za to: i) kogo dodajesz jako znajomego w Aplikacji i ii) co twoi znajomi robią z którymikolwiek danymi osobowymi lub innymi informacjami, takimi jak, ale nie wyłącznie, dane osobowe, które zdecydujesz się publicznie udostępnić.

Niniejsza Polityka prywatności nie będzie również dotyczyła żadnych informacji udostępnianych w zakładce Znajomi w Aplikacji. Dlatego radzimy zachować szczególną ostrożność podczas dodawania Znajomego w Aplikacji i informacji, które zdecydujesz publicznie udostępnić za pośrednictwem naszych Usług.

Dzieci

Jeśli masz mniej niż szesnaście lat, nie przesyłaj żadnych Danych Osobowych i Informacji za pośrednictwem Aplikacji lub naszej strony bez zgody rodzica lub opiekuna. Rodzice, którzy korzystają z aplikacji i naszej strony internetowej dla swoich dzieci w wieku poniżej 16 lat będą odpowiedzialni za wszelkie dane i dane osobowe, które wprowadzają do Aplikacji.

PAMIĘTAJ:

Migraine Buddy w żadnym wypadku nie jest przeznaczone do stawiania diagnozy, leczenia migren lub jakiegokolwiek innego związanego z nią stanu zdrowia. W celu prawidłowej diagnozy twojego stanu zdrowia i leczenia, które może wynikać z takiej diagnozy, doradzamy konsultację z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Pytania dotyczące Polityki prywatności

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem jenny@healint.com.

Leave your mobile to get a link to download the app